Rózsa Nyomda

Rózsa Nyomda   Telefon: 06-23-373-657    E-mail: info@rozsanyomda.hu    Pályázataink

A szénásszekér esete, amire

..lehetne még egy villányit pakolni. Na, ezt most élőben megtapasztaltuk. Az utolsó rugaszkodásunk után rugaszkodtunk még egy 10 pontos haskelepet és már csak órákban mérhető kivitelezési időkkel teljesítettünk izgalmasan komplikált és időponthoz kötött megbízásokat. Lihegve de mosolyogva odértünk a Tantestület ünnepi értekezletére az érdi Vörösmarty Gimnáziumba, az iskola fennállásának 55. évfordulójára készült könyvel.

,,- Mit gondolsz, mire van szüksége egy kutyának, hogy boldog életet éljen? Mi jelentheti a számukra a boldogság forrását?" Teszi föl a kérdést Joó Katalin A Boldogság forrása a KUTYA című könyvében és nem kérdés, ennek Karácsonyra el kellett készülnie.

"Tehát a művészet legyen akár a sérült lélek lenyomata, mégis csak a tudomány része. Elválaszthatatlan az embertől. Szinte kötelességünk megismerni, ízlelni azt a "nyelvet" amelyen az alkotás szól hozzánk.

És álljon itt  ismeretlen alkotó önmagának és a külvilágnak címzett felkiáltójeles mondata: Alkotnom kell, kiéhezett a lelkem." Nem kérdés, hogy ez a füzet sem maradhatot félkész állapotban.

Andrási Andor Levelek a Túlvilágra Egy 20. századi életút ajánlója így hangzik:

"Az utóbbi időben több időt töltök unokáim korosztályának társaságában és látom, hogy a legtöbben kényelmes és biztonságos családi háttérrel, mintegy védőburokban élnek és úgy nőnek föl, hogy minden komolyabb nehézségtől megóvják őket. Természetes állapotként élik meg a békés, polgári jólétet, amelyben kívánságaik teljesülnek. Számukra elképzelhetetlen a korosztályom által átélt valóság, a nélkülözésekkel, kiszolgáltatottsággal, sokszor életveszélyek közötti létbizonytalanságban eltelt gyermekkor. Ennek a jelenlegi, viszonylagos jólétnek persze örülhetünk. Ámde ily módon nem tudják kellően értékelni meglévő sorsukat, így aztán, ha – ne adja az ég -, a jövőben mostohább körülmények közé kerülnének, igen keservesen élnék meg. Úgy vélem, ha megismerik életem történetét, az talán segít helyükre tenni a dolgokat."

Nos, hát ennek is el kellett készülnie, csakúgy mint a A Napút évkönyv 2017 kötetnek.

Na szóval a szénásszekeret megpakoltuk, elbillegett vas abroncsai.