Rózsa Nyomda

Rózsa Nyomda   Telefon: 06-23-373-657    E-mail: info@rozsanyomda.hu    Pályázataink

Novotny Tihamér érdi művésztelep 2016

„Európa legnagyobb faluja” – jutott eszébe a más vidékeken élőknek akár két-három évtizede is, ha Érd neve szóba került és talán a török által hátrahagyott minaretet ismerték még. Természetesen a történelem itt is nyomot hagyott, de inkább pusztítva, mint építve vonult át rendre a városon. A büszke múlt persze mindig ott élt és él az érdiek emlékezetében, a történelem valóságos emlékeiben és színesre szőtt legendáiban. Hallani, hogy a régebben erre járók most nehezen ismernek rá a megszokott, megismert vidékre. Valóban, néhány évtized elmúltával az egykor falusias település 65 ezres lakosságával építkező, gyarapodó nagyvárossá változott. A változás leginkább látványos jele a beton, a kő, az aszfalt. Új épületek, utak, terek, lakóházak. Ám nem ezektől válik szerethetővé a város: élő közösségek, emberi törekvések, szellemi, kulturális értékek teszik közös otthonunkká. Ezért szorgalmazzuk és támogatjuk a közösségi, a szellemi, művelődési élet megnyilvánulásait, közöttük az Érdi Művésztelep működését.

A képzőművészet egyébként is a helyi művészeti élet fontos szegmentuma, már csak azért is, mert  több mint félszáz képző- és iparművész él a városban. Munkájuk komoly szellemi érték. Ezt a szellemi értéket képviseli most már nyolc éve a művésztelep, ahol helyi alkotók mellett meghívást kapnak más vidékek rangos alkotói is. Számos hazai és külhoni kiállításra vitték el városunk hírnevét is alkotásaikkal. Amikor 2008 év végén megkeresett Kéri Mihály és Eőry Emil a művésztelep létrehozásának gondolatával, gyors döntés született. Nem néhány évre szóló, hanem hosszú távlatú megállapodás. 2009-ben  az alapító irat aláírását követően, még azon a nyáron megkezdte munkáját a művésztelep. Hogy őszinte legyek, minden eltökélt szándék ellenére annyiban bizonytalan voltam, hogy az országban akkor éppen ellenszélbe került kulturális intézmények sorában miképp fogadja majd a kezdeményezést a tágabb művészeti élet. Ám a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és Aknay János, a szervezet elnöke, aki később csatlakozott is az alapítókhoz, már a kezdetektől  fontos hátteret biztosított. Ami minden kétséget kizárt, az elsősorban a meghívott művészeken múlt, az általuk képviselt szakmai minőségen, az összekovácsolódott közösségen, a várossal kötött barátságon. Nyolc év távlatából úgy vélem, hogy mára az Érdi Művésztelep rangot vívott ki magának a szakmai közvélemény és a képzőművészet iránt érdeklődő közönség előtt. Remélem, e kiadvány – benne Novotny Tihamér alapos tanulmányával – még több hívet csábít a kortárs festészet és az Érdi Művésztelep közönségéhez.
 

Így szól T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város Polgármestere annak az albumnak a bevezetőjében, amelyet nyomtattunk és időben szállítottuk. Az album ott lesz a december 16-i tárlat megnyitásán.

Kiadta az Érdi Vígadó, szerkesztette és tervezte Kéri Péter.  Mérete 210x270 mm, 112+4 old, 5+5 szín, 170 gr matt, keménytáblás kivitel. Örülünk, hogy Érd megtisztelte nyomdánkat ennek az igényes feladatnak az elvégzésével.